Husar & Partners

ING. ARCH. ROMAN HUSÁR & partners
autorizovaný architekt ČKA 02118
projekční a dodavatelský atelier

IČ: 49484257
Oblá 409/41
634 00, Brno

tel: +420 604 427 757
atelierarchitekta@gmail.com
www.architect-partners.com